Cenník služieb

Pre dospelých

Ideálne priestory pre nácvik tanca a rôzne športové či aeróbne cvičenia (joga, zomba, pilates, aerobik a pod.). Nutné prezuvky alebo interiérové obutie.

Pri väčšom počte hodín možná zľava!

Nábor celoročne