Deti 9-14 rokov (Sb)

Skupina detí od 9 do 14 rokov je u nás označovaná skratkou Sb.

Nadväzuje na predchádzajúce stupne.

Prichádzajú sem aj začiatočníci, ktorí začínajú tancovať až v tomto veku.

Mladí tanečníci sa zdokonaľujú a sústreďujú na súťažné tancovanie.

Naďalej sa dbá na všestranný rozvoj – tímovosť, spoluprácu, komunikáciu v tanečnom páre.

Zvyšuje sa športová výkonnosť tanečníkov.

Tréningy: utorok a štvrtok 17.30 – 19.00

Spoločný tréning súťažiacich párov: streda 17.00 – 19.00

Nábor celoročne