Kurzy pre firmy a organizácie

Skvelá alternatíva teambuildingu – pravidelné stretnutia pracovného kolektívu dávajú možnosť spoznávať sa mimopracovne, utužovať vzťahy v kolektíve, znižovať napätie v tíme, zlepšovať spoluprácu. Vďaka dlhodobejšiemu stretávaniu sa vytvára priestor pre vytvorenie dlhodobých vzťahov, pozitívnej atmosféry na pracovisku, riešenie konfliktov, zlepšuje sa lojalita voči firme.

Poraďte sa s nami – pomôžeme Vám vytvoriť kurz na mieru podľa Vašich predstáv.

Vedeli ste, že

  • tanec pomáha zvládať stresové situácie, uvoľňuje napätie, podporuje kreativitu?
  • tanec zlepšuje kognitívne funkcie a zvyšuje psychickú odolnosť a výkonnosť?

Nábor celoročne