Tanečná prípravka

Tanečná prípravka – vek 4-6 rokov

Tréningy: štvrtok 16.15 – 17.00

Pre najmenšie deti máme skupinu zameranú na rozvoj pozornosti, schopnosti vnímať trénera a sústrediť sa na dané aktivity. Zábavnou formou ich vedieme ku kondícii, koordinácii tela, trénujeme posilnenie svalov, funkčnosť svalov a správne držanie tela.

Všestranná pohybová príprava:

držanie tela, koordinácia a kondícia, pohybová pamäť

Základy rôznych tancov: 


spoločenský tanec, ľudový tanec, balet

 

Rozvoj tvorivosti a umeleckého cítenia


Rozvoj rytmiky a hudobného cítenia

 

Rozvoj pozornosti, výdrže, skupinového cítenia, spolupráce

Nábor celoročne