Deti 6-8 rokov (Sc)

Skupina detí od 6 do 8 rokov je u nás označovaná skratkou Sc.

Táto tanečná skupina nadväzuje na tanečnú prípravku.

Zverenci sa učia všetkým súťažným štandardným a latinsko-americkým tancom.

Vytvárajú sa prvé tanečné páry, deti sa pripravujú na prvé súťaže.

Deti prechádzajú tvorivým procesom učenia sa, vedieme ich k samostatnosti, k používaniu nadobudnutých vedomostí. Rozvíjame schopnosti pohybové, hudobné s cieľom odprezentovať sa na súťaži (na verejnosti, pred kolektívom…).

Zverenci sa učia pracovitosti, pozornosti, súdržnosti, odprezentovaniu sa, získavajú technicko-estetické znalosti jednotlivých tancov ako jednotlivec alebo tanečný pár.

Tréningy: utorok a štvrtok 16.30 – 17.30

Nábor celoročne