Tanečný šport

Tanečný šport je spojenie krásy, elegancie a ladnosti pohybu s náročným športovým výkonom, ktorý podlieha presným pravidlám a systému hodnotenia. Na súťažiach predvádzajú tanečné páry dokonalé choreografie, ktorými vyjadrujú hudbu aj svoje pocity, čím vytvárajú nezabudnuteľnú tanečnú atmosféru.

V tréningovom procese máme deti všetkých vekových skupín (od 6 rokov a viac), venujeme sa aj športovej príprave dospelých a seniorských párov. Vo všetkých vekových skupinách pracujeme so začiatočníkmi aj pokročilými.

Delíme sa do týchto skupín:

 

Vedeli ste, že:

  • párový tanec učí deti mnohé zručnosti, ktoré dokážu neskôr využiť v živote v páre? Učia sa rozdielom medzi mužmi a ženami, cvičia sa vo vzájomnej komunikácii, kooperácii, učia sa priznať si svoje chyby a zvládať chyby toho druhého, pomáhať si navzájom rásť.
  • tanečný šport patrí ku komplexným športom, ktoré nezaťažujú telo športovca jednostranne, ale naopak prispievajú k celkovému rozvoju kondície a koordinácie a k správnemu držaniu tela?
  • tanec podobne ako iné športy učí dieťa stanovovať si ciele, prekonávať prekážky, zvládať neúspechy, čím ho vybavuje aj do ostatných oblastí života (škola, zamestnanie, manželstvo, rodičovstvo…)?

Nábor celoročne