Tanec pre seniorov

Tanec je telesná aktivita, ktorá má pozitívny vplyv na zdravotný stav. Zlepšuje nielen fyzickú, ale aj psychickú kondíciu! A to v každom veku! Čo tanec zlepšuje?

Zdravie. U starších ľudí sa podľa rôznych výskumov napríklad už po hodine tanca týždenne zlepšujú pohybové schopnosti, svalová sila, stav kostí, rovnováha a koordinácia, čo pomáha predchádzať úrazom, takým častým vo vyššom veku. Zlepšuje sa tiež fungovanie obehového systému (srdce a cievy), ktorého zlý stav je najčastejšou príčinou úmrtí (infarkt, mozgová príhoda, vysoký krvný tlak, a pod.). Staršiemu človeku tak tanec pomáha získať kontrolu nad svojím telom, zvyšuje jeho samostatnosť a nezávislosť, takže potrebuje menej pomoci a starostlivosti zvonku.

Rozumové schopnosti. Podľa štúdie z roku 2003 seniori, ktorí tancovali trikrát až štyrikrát týždenne (najmä tí, ktorí tancovali v tanečnej sále), mali o 75 percent nižšie riziko demencie v porovnaní s ľuďmi, ktorí netancovali vôbec. Už po polroku pravidelného tanca sa napríklad zlepšuje pamäť, koncentrácia pozornosti a rýchlosť spracovania informácií!

Optimizmus a sebavedomie. Tanec zmierňuje príznaky depresie a dodáva psychickú energiu. Pre svoj pozitívny vplyv na psychiku sa využíva dokonca v mnohých psychoterapeutických smeroch. Zlepšuje tiež spoločenský život – pomáha seniorom vyjsť z izolácie a ostať v spojení s inými ľuďmi, čo samo o sebe je liečivé, prináša pocit šťastia a spokojnosti, poskytuje viac sociálnej a emocionálnej podpory v okolí a väčšiu nezávislosť. Tanec tak zlepšuje sebavedomie staršieho človeka, zvyšuje pocit životnej pohody a dáva chuť žiť!

Nábor celoročne