Naše priority

Všestranný rozvoj športovcov (zameriavame sa nielen na špičkový športový výkon, ale aj na zdravý životný štýl, psychohygienu, osobnostný rozvoj, sociálne zručnosti, estetické cítenie, tímovosť a spoluprácu)

Fair-play: Snažíme sa o čo najlepší výkon a nie o čo najlepšie umiestnenie. Ctíme si zásady fair-play a vedieme k tomu aj našich zverencov.

Moderné vyučovacie metódy (individuálny prístup, psychologická príprava, najnovšie metodické postupy, všestranná športová príprava)

Úzka spolupráca s rodičmi (pravidelné rodičovské stretnutia, tímové konzultácie – taneční partneri a ich rodičia a tréneri)

Spolupráca so špičkovými trénermi zo Slovenska aj zo sveta

Spolupráca s odborníkmi s rôznych odborov: psychológ, lekár, hudobníci, terapeuti (muzikoterapia, fyzioterapia, a pod.)

Nábor celoročne