Kurzy pre snúbencov

Netradičný doplnok snúbeneckej prípravy. Spoznáte svojho budúceho životného partnera z inej stránky. Máte možnosť učiť sa spolu niečo nové.

Vedeli ste, že

  • v párovom tanci to funguje podobne ako v párovom živote? Prejavujú sa tu podobné tendencie viesť alebo nechať sa viesť, ochota prispôsobiť sa, zodpovednosť, samostatnosť, závislosť/nezávislosť, temperament…
  • v tanci si môžete nenásilným spôsobom trénovať fungovanie v páre?

Nábor celoročne