Súťažiace páry (Sa)

Skupina aktívne súťažiacich párov je u nás označovaná skratkou Sa.

Patria sem súťažné páry vyšších výkonnostných tried alebo vyššieho veku, od juniorských kategórií až po dospelých.

Zúčastňujú sa slovenských a medzinárodných súťaží, vrátane Majstrovstiev Slovenska, Európy, sveta.

Trénujú s rôznymi slovenskými aj zahraničnými trénermi.

Tréningy: pondelok a piatok 17.00 – 19.00

Spoločný tréning súťažiacich párov: streda 17.00 – 19.00

Nábor celoročne