Náš tím

Rene

René Lempeľ - šéf klubu a tréner

Od roku 1986 bol členom Tanečného klubu Šariš pri PKO Prešov. V rokoch 1991-1995 reprezentoval Tanečnú školu Forte Prešov, kde si vytancoval najvyššiu výkonnostnú triedu a zároveň sa štartovala jeho trénerská kariéra. Bol súčasťou formácie v štandardných tancoch, kde získal titul Vicemajster Slovenska s postupom na Majstrovstvá sveta. V tomto období absolvoval vzdelávacie certifikované školenia v oblastiach tanečného športu, psychológie, protidrogovej tematiky, komunikácie a riešenia problémov a mnohých ďalších. V roku 1996 založil Tanečné štúdio Soul Prešov, v ktorom vychoval páry s titulom Majster Slovenska v štandardných tancoch a nespočítateľné množstvo reprezentantov Slovenska vo všetkých skupinách tancov. Je rozhodcom medzinárodnej triedy, rozhodcom s licenciou pre rozhodovanie formácií a choreografií, tréner II. kvalifikačného stupňa, inšpektor súťaží.

Maria Salamonova

Mgr. Mária Šalamonová DiS.art. - trénerka

V roku 2007 sa stala členkou Tanečného štúdia Soul, kde sa vypracovala ako tanečník, asistent a tanečný tréner. Po ukončení tanečnej kariéry sa veľmi aktívne venuje svojej trénerskej činnosti, kde sa jej za krátky čas podarilo podieľať sa na výchove novej generácie úspešných detských, juniorských aj dospelých tanečníkov. Vychovala najmladších účastníkov Majstrovstiev Slovenska, ktorí sa prebojovali až do semifinále, veľa tanečníkov, ktorí na bodovacích súťažiach s medzinárodnou účasťou obsadzovali zlaté priečky. Venuje sa tanečnej pohybovej príprave detí, vychováva tanečných športovcov v latinsko-amerických a štandardných tancoch. Od roku 2009 sa podieľala na viacerých podujatiach tanečného a bonsajového sveta, ako organizátor hobby súťaží a ako spoluorganizátor medzinárodných súťaží v tanečnom športe. Umenie je neoddeliteľnou súčasťou jej života, má kreatívnu dušu, pedagogické vzdelanie, vyštudovala Výtvarné umenie na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Košiciach, odbor Tanec.

Mgr. Veronika Vichrestová – organizačné zabezpečenie, marketing

"Once a dancer - forever dancer " Láska k tanečnému športu, k hudbe a tancu ako takému v nej vzplanula v niekdajšej tanečnej škole Forte, keď bola druháčka na základnej škole. Práve tam vtedy pôsobil René Lempeľ ako tanečník a tréner 🙂 Keď si neskôr otvoril vlastnú tanečnú školu v roku 1996, šla za ním do "Soulu". Po rokoch štúdia a súťažného tancovania aj v prešovskom TK Šariš pri PKO Prešov a TC Košice, kde sa jej súťažná tanečná kariéra ukončila viacerými titulmi Majster Slovenska vo formáciách, sa už ako mama vrátila späť do svojej tanečnej kolísky TŠK SOUL Prešov. Tu pomáha s organizačnými záležitosťami, marketingom a administratívou a popritom s láskou odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti a vášeň k tanečnému športu mladým tanečným športovcom. Začína sa tu učiť trénerskému umeniu a po absolvovaní trénerského vzdelávania tu plánuje pôsobiť ako trénerka.

Katarina Gromosova2

Mgr. Katarína Gromošová – motivačný tréner

Ako psychologička má skúsenosti psychodiagnostikou, s individuálnym aj párovým poradenstvom a psychoterapiou, prácou s rodinami aj s prácou s deťmi. Má tiež bohaté lektorské skúsenosti. S TŠK Soul sa jej život spojil v roku 2009 v rámci tanečných kurzov pre dospelých. Splnila si tak sen a pár rokov sa spolu s manželom venovali spoločenskému tancu. Postupne priviedli na tanečný parket všetky svoje deti. V klube pomáha s organizačnými záležitosťami a zároveň tu využíva svoje vzdelanie a skúsenosti ako psychologička. Keďže spoločenský tanec je párový šport, spolupracuje s trénerom hlavne na rozvoji spolupráce a komunikačných zručností športovcov, vytvára programy na zvyšovanie motivácie a psychickej odolnosti alebo iné, podľa aktuálnych potrieb športovcov.

Edo Slimak Foto

Eduard Slimák – externý tréner

Je členom Interklubu v Bratislave od 1.2.1982. Počas svojej tanečnej kariéry sa stal s Marikou Štempelovou majstrom Slovenska v štandardných tancoch (1989,1990,1991 ) aj v latinsko-amerických tancoch (1989,1990,1991), a ako člen formácie od roku 1984 (Brémy – prvá historická účasť Interklubu na majstrovstvách sveta) dopomohol Interklubu k postupu do finále Majstrovstiev sveta (1986-Doetinchem,NL). Od roku 1991 pracoval v Hannoveri v tanečnom klube Meiners. Po návrate do Interklubu (1999) sa podieľa na príprave a výchove tanečných párov Interklubu a formácie Interklubu (tréner I.tr. v tanečnom športe ). V roku 2012 bol slávnostne uvedený do Siene slávy slovenského tanečného športu v kategórii Medzinárodné legendy.

Nábor celoročne