Prečo si vybrať tanec

  • Tanečný šport patrí ku komplexným športom, ktoré nezaťažujú telo športovca jednostranne, ale naopak prispievajú k celkovému rozvoju kondície a koordinácie a k správnemu držaniu tela.

 

  • Tanec podobne ako iné športy učí dieťa stanovovať si ciele, prekonávať prekážky, zvládať neúspechy, čím ho vybavuje aj do ostatných oblastí života (škola, zamestnanie, manželstvo, rodičovstvo…).

 

  • Ako ostatné športy, aj tento šport vedie deti k samostatnosti, zodpovednosti, sebadisciplíne, učí ich organizovať si čas.

 

  • Vedie deti k aktívnemu tráveniu voľného času.

 

  • Dáva deťom príležitosť ku kamarátstvam aj dlhotrvajúcim priateľstvám, učí ich tímovému správaniu, učí ich fungovať v kolektíve, dáva im možnosť tráviť čas v skupine detí, ktoré majú podobné záujmy a zdieľajú podobné hodnoty, no učí ich aj tolerancii voči odlišnosti ostatných.

 

  • Párový tanec učí deti mnohým zručnostiam, ktoré dokážu neskôr využiť vo vzťahoch. Učia sa rozdielom medzi mužmi a ženami, cvičia sa vo vzájomnej komunikácii, kooperácii, učia sa priznať si svoje chyby a zvládať chyby toho druhého, pomáhať si navzájom rásť.

 

  • Spojenie hudby, rytmu a pohybu pôsobí komplexne na ľudský organizmus a rozvíja nielen telo, ale aj mozog. Zlepšuje prekrvenie mozgu, pomáha vytvárať nové prepojenia medzi neurónmi, prepája mozgové hemisféry. Zlepšuje pozornosť, pamäť a psychickú výkonnosť, čím pomáha k lepším študijným výsledkom. Zároveň vo veľkej miere vyplavuje endorfíny a sérotonín, čím prispieva k dobrej nálade, zmierňuje príznaky depresie a dodáva psychickú energiu.

 

Nábor celoročne