Prečo si vybrať tanec

  • Tanečný šport patrí ku komplexným športom, ktoré nezaťažujú telo športovca jednostranne, ale naopak prispievajú k celkovému rozvoju kondície a koordinácie a k správnemu držaniu tela.
 
  • Každý šport učí dieťa stanovovať si ciele, prekonávať prekážky, zvládať neúspechy, čím ho vybavuje aj do ostatných oblastí života (škola, zamestnanie, manželstvo, rodičovstvo…).
 
  • Tréningový proces vedie deti k samostatnosti, zodpovednosti, sebadisciplíne, učí ich organizovať si čas.
 
  • Vedie deti k aktívnemu tráveniu voľného času.
 
  • Dáva deťom príležitosť ku kamarátstvam aj dlhotrvajúcim priateľstvám, učí ich tímovému správaniu, učí ich fungovať v kolektíve, dáva im možnosť tráviť čas v skupine detí, ktoré majú podobné záujmy a zdieľajú podobné hodnoty, no učí ich aj tolerancii voči odlišnosti ostatných.
 
  • Párový tanec učí deti mnohým zručnostiam, ktoré dokážu neskôr využiť vo vzťahoch. Učia sa rozdielom medzi mužmi a ženami, cvičia sa vo vzájomnej komunikácii, kooperácii, učia sa priznať si svoje chyby a zvládať chyby toho druhého, pomáhať si navzájom rásť.
 
  • Spojenie hudby, rytmu a pohybu pôsobí komplexne na ľudský organizmus a rozvíja nielen telo, ale aj mozog. Zlepšuje prekrvenie mozgu, pomáha vytvárať nové prepojenia medzi neurónmi, prepája mozgové hemisféry. Zlepšuje pozornosť, pamäť a psychickú výkonnosť, čím pomáha k lepším študijným výsledkom. Zároveň vo veľkej miere vyplavuje endorfíny a sérotonín, čím prispieva k dobrej nálade, zmierňuje príznaky depresie a dodáva psychickú energiu.

Nábor celoročne